/// DKF KaFe In-nI zaprasza 28 września "Cicha ziemia" Kino Patria //// Zapisy na zajęcia w DK In-nY - przez stronę evenea.pl ////

SEZON 2022/2023

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE "MALI ARTYŚCI"

Rozpoczęcie zajęć od 6 października 2022.

Zajęcia odbywają się: czwartek - 16.45-17.30.

Wiek uczestników: 5 - 6 lat

Odpłatność: 45 zł miesięcznie

Aktywność plastyczna, twórcza umożliwia dziecku poznawanie otaczającego go świata oraz wyrażanie pierwszych emocji. Jest przejawem rozwoju dziecka oraz wartościowym elementem stymulującym jego dalsze postępy.

Nasze zajęcia będą się skupiały wokół podstawowych technik plastycznych: rysunkowo- graficznych, malarskich, przestrzennych i płaskich (malowanie kredką, świecą, węglem, słomką, gąbką, mokre w mokrym, lepienie z plasteliny, gliny, wydrapywanki, masy papierowe itd.)

Na zajęciach „Małych artystów” nie chodzi o rezultat podjętych działań, a sam proces tworzenia i poznawania danej techniki.

Zapisy na zajęcia pod adresem strony: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/plastykamaliartysci

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

Rozpoczęcie zajęć od 19.09.2022.

Zajęcia odbywają się: poniedziałek - godz. 16.20-17.20.

Wiek uczestników: 7-10 lat

 Odpłatność: 50 zł miesięcznie

 

Na zajęciach uczestnicy będą rozwijać wyobraźnię, twórczą aktywność oraz ekspresję plastyczną. Wzmocnią umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz nauczą się operowania narzędziami i materiałem. Pobudzą poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Zdobędą umiejętność twórczego myślenia oraz pracy zespołowej.

Zapisy na zajęcia pod adresem strony: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/plastykastarsi