/// DKF KaFe In-nI zaprasza 15 marca "NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI" Kino Patria //// FESTIWAL NURKOWY GŁĘBINY - 17-18.03.2023 ////

 

Dyskusyjny Klub Filmowy „KaFe In-nI” powstał jako jedna z pierwszych inicjatyw Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych. Klub „KaFe In-nI”, który działał najpierw jako Klub Filmowy, od początku spotkał się ze sporym zainteresowaniem widzów; jak zaznaczają organizatorzy na pierwsze spotkanie przyszło ponad 150 osób. Z czasem Klub stał się członkiem Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, zyskując tym samym prawo do posługiwania się nazwą „Dyskusyjny Klub Filmowy” i otwierając się na nowe inicjatywy (realizację projektów współfinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej).

Repertuar klubu z założenia stanowi alternatywę dla oferty multipleksów – prezentuje filmy nie komercyjne, skłaniające do myślenia i dyskusji. Współpracując z wieloma dystrybutorami – także z Filmoteką Narodową – klub proponuje widzom klasykę kina, kino niezależne i dzieła wybitnych reżyserów. W jego repertuarze znalazły się takie tytuły, jak: „Obywatel Kane”, „Siódma pieczęć”, „Mechaniczna pomarańcza” czy „Pulp fiction”, a w ostatnim sezonie m.in. „Porwanie Michela Houellebecq'a”, „Zrywa się wiatr”. W ostatnim czasie DKF prezentował także filmy krótkometrażowe (w ramach Ogólnopolskiego Pokazu Szorty), uczestniczył w pokazach Festiwalu Planet Doc. Review.

Ważnym elementem spotkań są prelekcje z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin, najczęściej naukowców(filmoznawców, kulturoznawców) i artystów oraz pofilmowe dyskusje odbywające się w kawiarence KaFe In-nI w foyer kina.

Od ubiegłego roku DKF KaFe In-nI nawiązał współpracę z rudzkim Liceum im. Adama Mickiewicza (co zawdzięczamy Izabeli Wyppich, nauczycielce tej szkoły), dzięki czemu w seansach uczestniczą licealiści, a sam DKF wzbogacił się o młodych, pełnych energii ludzi.

Pokazy filmów odbywają co dwa tygodnie się w rudzkim kinie Patria.

Informacje o seansach dostępne są na stronie kina oraz funpage DKF KaFe In-nI.

Organizacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego KaFe In-nI jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Filmotekę Narodową oraz życzliwość Kina Patria.

 

 

Tekst Krzysztof Kasprzyk

 

Repertuar 2023


Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI zaprasza:


 15.03.2023 godz. 19.00 - "NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI" reż. Maciej Kawalski

 00.04.2023 godz. 19.00 -

 00.05.2023 godz. 19.00 -

 

 00.09.2023 godz. 19.00 - POKAZ PLENEROWY

 00.09.2023 godz. 19.00 -

 00.10.2023 godz. 19.00 -

 00.11.2023 godz. 19.00 - 

 00.12.2023 godz. 19.00 - 

 

 

 

 

 

  1. Izabela Wyppich - PRZEWODNICZĄCA
  2. Elżbieta Piotrowicz
  3. Krzysztof Kasprzyk