/// ZAPISY NA ZAJĘCIA W IN-NYm DK TEL.:32 707 33 31

 

Zajęcia artystyczno-ruchowe

wtorek godz.: 16:30-17:30 dzieci w wieku 5-6 lat

wtorek godz.: 17:30-18:30 dzieci w wieku 7-9 lat

odpłatność: 50 zł miesięcznie

(dla wytrwałych gadżety żonglerskie gratis:)

 

 

 

Proponujemy zajęcia artystyczno-ruchowe przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, oparte na szeroko pojętej sztuce cyrkowej. Ruch, koordynacja, równowaga, akrobatyka, zręczność, żonglerka, to główne kierunki, według których prowadzimy zajęcia. Na zajęciach zapoznajemy z szeregiem rekwizytów cyrkowych tj. piłki, chusty, maczugi, flower stick, diabolo i innych. W czasie zajęć nauczymy się takich dyscyplin jak żonglerka, manipulacja, ekwilibrystyka, akrobatyka oraz skoordynujemy półkule mózgowe dla lepszego samopoczucia, zwiększenia pewności siebie, samorealizacji, polepszenia dyscypliny, opanowania, precyzji, kreatywności, jednocześnie próbując czegoś nowego i
zaznając czegoś innego.
 
Zwięczeniem zajęć będzie przygotowanie pokazu/występu dla Rodziców i bliskich :) na koniec półrocza.
 

Cyrk jest szczególnym rodzajem zabawy możliwościami, wyzwaniami skierowanymi do aktywnych uczestników, a pedagogika cyrku, jako metoda w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży uczy samodyscypliny, koncentracji, odporności na stres i umiejętności pracy w grupie.

Żonglerka to przed wszystkim aktywność rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową niezbędną do nauki czytania i pisania oraz równowagę, zwinność i refleks. Aktywizuje pracę obu półkul mózgowych, co wspomaga i pobudza rozwój szeregu czynników inwencji twórczej i ekspresji ruchowej. Ćwiczy i rozwija spostrzegawczość i zapamiętywanie. Uczy cierpliwości, dokładności i precyzji. Kształtuje pewne zachowania i postawy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, sprzyja samorealizacji. Zwiększa pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz akceptacji u innych. Poza tym pomaga w terapii dzieci dyslektycznych, z zaburzeniami mowy, a także cierpiących na nadpobudliwość i ADHD. Pozwala na zmniejszenie napięcia, przełamywanie onieśmielenia oraz barier dystansu fizycznego. Ponadto ma walory integrujące i wspomaga pracę w grupie.

 

Chcemy przedstawić żonglerkę oraz cyrk, jako formę zabawy i rozrywki, która w postaci animacji jest doskonałą alternatywą dla gier komputerowych i telewizji. Poznanie oraz wykorzystanie różnych rekwizytów cyrkowych, sztuczek i trików, nauka różnych form oraz elementów ruchu znacznie wpływa na wyobraźnię i rozwój kreatywności. Wykorzystanie pedagogiki cyrku to również idealne narzędzie do rozwoju osobowości poprzez ruch, zabawę na granicy sztuki, spostrzeganie zmysłami i działanie w związkach społecznych.

 

 

Piotr Myszczyszyn- tematyką cyrku oraz żonglerką interesuje się od ponad 18 lat. Przez ten czas nabył szereg umiejętności w różnych dziedzinach tj. żonglerka piłkami, obręczami, maczugami, diabolo, flowerstick, a także ekwilibrystyka i akrobalans. Ponadto, brał udział w licznych pokazach ulicznych jak również scenicznych, zarówno solowych, jak i grupowych w kraju i za granicą. Jest pomysłodawcą i koordynatorem warsztatów żonglerskich w Gliwicach. Od kilku lat prowadzi zajęcia oparte o założenia pedagogiki cyrku i elementy cyrkomotoryki, jak również organizuje lekcje instruktażowe dla dzieci i młodzieży oraz pedagogów i nauczycieli. Działa jako instruktor i animator we współtworzonych projektach, a także wspomaga organizację festiwali i koncertów oraz koordynuje liczne działania kulturalne i edukacyjne. Od roku 2015  prowadzi dziecięco-młodzieżową grupę cyrkową Ence-Pence przy DK In-nY, która w roku 2016 zdobyła Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Przeglądzie Dziecięcych Grup Cyrkowych w Dobrzeniu Wielkim.